Hello,I amMark!
I'm graduated from Media Technology Msc & Communication & Multimedia Design Bsc. During CMD I followd the course Information & Interaction Design (project best rated by Philips) and the minor Learning Experience Design (invited by client to show the project at Holland Animatie Festival). I was an internat Kiss The Frog (digital design agency specialised in interactive visitor journeys for museums) and was vollenteer mentor at FabLab Breda where I guided people with thier projects.

In my leisure time I'm learning all kind of tools (digital and phisical) inorder to make someting awesome. I can often be found a the nearest 3D printer and I like chocolate.
Tuŝi

Het belang van ‘tast’ in onze dagelijkse ervaringen staat maar in een schril contrast met hoe ‘tast’ een rol heeft in de hedendaagse technologie - en dat is jammer.

Wat als je emotie kunt waarnemen door objecten, je omgeving, aan te raken?

Tuŝi is een, wat ik noem, interactief sociaal object, die zijn emoties puur en alleen kan communiceren door tactiele actuatoren en dus waarneembaar zijn door het menselijk tastzin. Niet alleen kan jij Tuŝi voelen, Tuŝi voelt ook jou. En wat je doet. De tactiele emoties van Tuŝi worden geactiveerd door verschillende aanrakingsvormen van mij, van jou.

Tuŝi is mijn afstudeerproject - welke is beoordeeld met een 10!
De bijbehorende scriptie, Emotie voelbaar maken, is hier te lezen.

Men noemt het Tuŝi & 'Emotie voelbaar maken':
“Zeer creatief in onzerzoeksaanpak” – “opvallend door maatschappelijke context” – “Zeer uitgebreid en kwalatief hoge rapportage” – “Voorbeeld voor toekomstige CMD studenten” – “Overstijgt de CMD & HBO norm!” – “Vernieuwend!” – “Van master niveau!” – “Leesvoer voor studenten en docenten!”

Meer op markdereijer.nl/tusi
Prijzen:
- Avans scriptie prijs (2014)

Exposities:
- ViviD Slotconference (2014)

Selectie uit Publicaties (internet, krant, tv, radio):
- AD.nl "Bredase student ontwikkelt knuffelrobot en krijgt een 10" (2014)
- Bright.nl "Waarom zou een robot moeten voelen?" (2014)
- Omroep Brabant "Bredase student Mark de Reijer maakt speeltje van de toekomst; de knuffelrobot Tûsi" (2014)
- Omroep Brabant Nieuws TV uitzending (2014) en radio uitzending.
- Punt "Tuŝi, een robot met gevoel" (2014)
In deze grafiek is te zien welke emoties in de gedragingen van Tusi zijn herkend.
Licht oranje = tevreden, oranje = vreugde, licht paars = gespannen, paars = woede.
De vorm krijgt Tuŝi van zijn skelet, welke ik omgezet heb in een 3D model.
Voor dit project is veelvuldig gebruikt gemaakt van 3D-printtechnologie.
Zonder deze techniek was dit project in deze vorm nooit te realiseren geweest.
Reach for the Stars is an interactive light show. When the ropes are pulled, the constellation of the stars change. This creates a dazzling light show. It was exhibited at The 'Night of Art' and science in the beautiful star observatory in Leiden and at VOID (Media technology).
This interactive light and sound installation has been on the exposition of NewMedia&NewTechnologies and “De nacht van kunst en kennis” (the biggest art and science exposition through the whole city of Leiden). The installation is a “chandelier” (2,5x2,5 meter) with 30 hanging stars thread ranging from 1 to 3 meter long. From the chandelier 6 ropes com down to the floor. When these are pulled a light flash emerges and changes the composition of the stars. One rope makes them more red but less tinkly, other one changes the background animation and makes them move slower. Never are the stars in the sky the same.
For most of Earth’s history, our spectacular universe of stars and galaxies has been visible in the darkness of the night sky. But today some of us must travel far away from home. Away from the flow of artificial lighting to experience the expanse of the Milky Way as our ancestors once knew it. When was the last time you saw billions of stars in the sky? Were you in a city? Wipe away the light- and air pollution and we would be left with a dazzling light show.
The Shiny Word clock is a by my own designed electronics kit and workshop (given at FabLab Breda). I gave these workshops to all sorts of people, from children to elders.
It's design is easy customisable.
The electronics/PCB are custom designed. It is chosen for a white PCB because of light reflaction.
“Designing a party should be like a show where people are immersed in an experience never to be forgotten.” This is what distinguishes an event from all the others. With this mindset, I’ve designed all kind of parties ranging from student parties to EDM events.
I did set design (building props up to 8x4 meters), interactive objects, light and kinetic centrepieces, special effects, the identity of events, and many more till organizational activities.
I was responsible for aesthetics, atmosphere and technological operation for various projects. This means I had to conceptualize, did construction research, build it and keep a financial plan within a tight deadline. Sometimes by my own, other times I had to a team of 2-10 members lead. Visitors of those events ranged from 100 up to 1500 people.
Sonas is een auditieve & visuele interactieve installatie.
Sonas betekent klank in Esperanto. Elke lichttegel reproduceert het opgenomen geluid op een eigen, unieke manier.
De interactie tussen installatie en mens is belangrijk. De drempel moest zo klein mogelijk zijn
(staan/stappen). Dat is gerealiseerd door een ‘loper’ van klanken en geluiden te maken.
De installatie is door Cultuurwinkel in Breda, een grote stichting op cultureel gebied,
gevraagd te exposeren tijdens de opening van het schooljaar 2012/2013.
Techniek is het kloppende hart van de installatie. De installatie wordt geautomatiseerd door
verschillende apparatuur zoals (een zelf gemaakte) MaxMSP patch, elektronica en Arduino.
This automated metallophone is made in my leisure time and controlled by MiDi. When a note is played the self made solenoids (made with an uv 3d printer) hit the perfectly tuned tubes. Diving into the physics of solenoids, midi for the first time and music theory had a high learning curve but it succeeded well.
This is an autonomous Metallophone. The length of the aluminum pipes are calculated and sanded until it got the right frequentie for that particular note. The notes range from C4 till . Solenoids, which are entirely self made, are used to generate the music. The solenoids consists of a iron core, magnetic wire, magnets, a 3D printer frame and spring.
In the end of the video on the first slide I show you how it's made.
(2013)The Pillar: De ervaring van het openbaar vervoer veraangenamen door de beleving van de subjectieve wachttijd te verkorten.
Een lichtinstallatie die een abstracte vorm van informatie verschaft d.m.v. gedragingen van kleur en licht waardoor de subjectieve wachttijdbeleving verkort wordt.
Hiervoor heb ik veel (praktijk) onderzoek gedaan naar hoe mensen tijd beleven en hoe dit door licht beïnvloed kan worden.
De Zuil is een langwerpig lichtobject in de halte dat langzaam fluctueert naarmate de bus nadert. Er is veel uitgewerkt, een belangrijk onderdeel hierbij was het overbrengen van onbewuste informatie en multi-user probleem.
Het prototype die je hier ziet stond op de expo bij Philips. Door op een knop te drukken start er een video. Wanneer er in de video wordt verteld "De pilaar fluctueert rood" gebeurde dit ook in het prototype; de video loopt synchroon met het prototype.
Video prototype over het concept. Welk probleem lost het op?
Een Arduino ontvangt een signaal van de knoppen, laat een video spelen en werkt het bijbehorende programma af voor de pilaar. En nog veel meer...
Heat map hoe mensen mijn infographic zien over subjectieve tijd beleving
Linio is an autonomous robot based on Arduino that is able to drive and draw in an 8 by 8 matrix.
When it is driving this matrix form, Linio is able to draw or not draw according to the specifications set by its user, so eventually a 64-bit drawing appears.
In order to drive in straight lines and follow through from left to right and back from right to left again, 3D printed omniwheels are used.
Senti are two wearables wirelessly connected to each other. When one person touches a pad, a vibration can be felt by the other at the same spot.