NeoPixel Animaties

Wil je dingen doen met neopixels? Hier heb je een handige set functies!

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#define PixelPin  5
#define NUMPIXELS  10

Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PixelPin , NEO_GRB + NEO_KHZ800);

// Plaats dit boven void Setup(); */
int ledState = LOW;      
unsigned long previousMillis = 0; void setup() {
 pixels.begin();
 pixels.show();
}

void loop(){
 FlashAll(pixels.Color(10, 0, 10), pixels.Color(0, 10, 10), 1000);
 //SetFixedColor(pixels.Color(0, 50, 0));
}

void SetFixedColor (uint32_t c1) {
 for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
  pixels.setPixelColor(i, c1);
  pixels.show();
 }
}

void FlashAll(uint32_t c1, uint32_t c2, int interval) {
 
  unsigned long currentMillis = millis();
 if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
  previousMillis = currentMillis;
  if (ledState == LOW) {
   ledState = HIGH;
   SetFixedColor(c1);
  } else {
   ledState = LOW;
   SetFixedColor(c2);
  }
 }
}